2012. december 11., kedd

Cégről

A Dolomit-Med Egészségügyi Bt. 1994-ben alakult 2 orvos családi vállalkozásaként. Fő profilja foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás (FESZ) nyújtása. A két orvos tíz szakvizsgával rendelkezik.
A FESZ vezetője dr. Fogl Magdolna aki belgyógyászat, tüdőgyógyászat, foglalkozás-egészségügyi, háziorvostani szakvizsgával rendelkezik.
A vezető orvoson kívül hat orvos (szakorvosok, ill. szakvizsgára készülők) teszi biztonságossá a napi folyamatos ellátást.
A munkaalkalmassági vizsgálatokat a Bp. III. ker. Kolosy tér 1/b sz. alatt található (közel 200 m2-en) rendelőinkben végezzük, amelyek mind kényelmi, mind szakmai vonatkozásban a legkényesebb igényeket is kielégítik (légkondicionált rendelők, 20 férőhelyes váró, nővérpult, központi számítógép, digitális adatrögzítő és kezelőrendszer, rádiótelefonok segítik munkánkat).
Négy rendelőben több alapszakmában végezzük tevékenységünket (belgyógyászat, tüdőgyógyászat, gyermekgyógyászat, sebészet, angiológia - vénás betegségek injekciós kezelése -,fül-,orr-, gégészet, reumatológia, ortopédia, bőrgyógyászat, urológia). Rendszeres kapcsolatot tartunk az ÁNTSZ-szel, naprakészen elkészítjük a jelentéseket, valamint a cégre háruló adminisztratív teendőket.
A Dolomit-Med Egészségügyi Bt. a megrendelő kívánságának messzemenő figyelembevételével egyezteti a szűrővizsgálatok időpontját, a vizsgálatok ütemezését. Munkatársunk elvégzi az előírt üzemi (munkahelyi) szemlét, kiállítja a kötelező jegyzőkönyvet, kockázatbecslést, valamint a FESZ.-szel kapcsolatos összes adminisztratív teendőket. Sürgősségi betegellátó gépkocsival is rendelkezünk (teljes felszereléssel: EKG, defibrillátor, újraélesztéshez szükséges eszközök, stb.), mellyel az akut eseteket látjuk el).
A Bt. 2011. május 5-én Dolomit-Med Egészségügyi Kft-vé alakult át.

2012. november 13., kedd

Minőség politikánk

Stratégiánkban a folyamatos minőségjavítás mellett döntöttünk. Elsődleges számunkra a páciensek igényeinek megismerése és teljesítése. Mindehhez segítséget nyújt az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelően frissített, a korábbi elvárások szerint tanúsított és folyamatosan működő minőségirányítási rendszerünk.
Tevékenységünk középpontjában a páciensek és a megrendelők állnak.
Küldetésünk, hogy - vevőink – klienseink, a megrendelő cégek és pácienseink magas szintű gyógyító-, megelőző ellátásban részesüljenek és társadalmi-gazdasági megrendelőink igényeinek kielégítése érdekében folyamatosan tökéletesítsük tudásunkat, továbbá lépést tartsunk a nemzetközi fejlődés eredményeivel.
A szakmai sikerünk munkatársainkon múlik. A gyógyító-, megelőző ellátásban tevékenységünk során törekszünk, a legfrissebb tudományos eredmények adaptálására, ezek továbbfejlesztésére, saját tudományos potenciálunk bővítésére.
Aktualizált Minőségpolitikánkat ennek megfelelően az alábbiakban rögzítjük:
Korszerű módszerek és rugalmas megoldások alkalmazásával eleget teszünk az elvárásoknak.
Figyelemmel kísérjük, hogy a működtetett szolgáltatásaink mennyire felelnek meg a páciensek igényeinek, a gyógyításnak, a jogszabályi és üzleti követelményeknek.
Állandóan fejlesztjük szolgáltatásainkat a korszerűség és a hatékonyság jegyében.
Figyeljük a mennyiségi és minőségi teljesítményünket, hogy ennek eredményét felhasználhassuk a további fejlesztésekhez.
Rendszeres oktatással törekszünk folyamatos fejlődésünket elősegíteni.
Elkötelezzük magunkat a környezeti értékek védelme mellett.

2012. szeptember 12., szerda

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

A Dolomit-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. 1995 óta biztosítja a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot a megrendelők legnagyobb megelégedésére. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat vezetője dr. Fogl Magdolna, aki belgyógyászat, tüdőgyógyászat, foglalkozás - egészségügyi és háziorvostani szakvizsgával rendelkezik. A vezetőorvoson kívül hat orvos (szakorvos, szakvizsgára készülők) teszi biztonságossá a napi folyamatos ellátást.


Rendelőink kényelmi és szakmai szempontból minden igényt kielégítenek. (Légkondicionált 20 férőhelyes váró, korszerű nővérpult, központi számítógép, digitális adatrögzítő és kezelőrendszer, mobil kommunikációs eszközök)
Négy rendelőben - melyek szintén légkondicionáltak - több alapszakmában végezzük tevékenységünket (belgyógyászat, tüdőgyógyászat, gyermekgyógyászat, sebészet, angiológia - a vénás betegségek injekciós kezelése-, fül-orr-gégészet, nőgyógyászat, urológia, endokrinológia, akupunktúra, ortopédia, bőrgyógyászat, psychiatria, fogászat)
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások előírt díjáért a kötelező vizsgálati protokollon kívül rutinszerűen műszeres és laboratóriumi vizsgálatokat is végzünk.
A kiegészítő vizsgálatokkal nem csak a munkaalkalmasság kérdésében tudunk állást foglalni, hanem igény szerint elvégezzük a dolgozók egészségügyi és pszichés állapotának teljeskörű felmérését.
Rendelőink mindegyike rendelkezik az ÁNTSZ által előírt alapfelszereléssel, valamint laboratóriumi eszközökkel.
Hálózatba kötött számítógépekkel segítjük az adminisztratív munkát, így a minőségi kontroll biztosított.
A Dolomit-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. a foglalkozás-egészségügyi ellátás területén az alábbi megrendelői igényeket tudja kielégíteni:
  • munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése
  • foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása
  • a munkavégzés és a munkakörnyezet egészségkárosító hatásainak, kockázatainak vizsgálata
  • egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás
  • munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás
  • számítógépes munkahelyek véleményezése
  • közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában
  • közreműködés a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában
  • az elsősegélynyújtásban és a sürgős orvosi ellátásban való közreműködés